ARTIKEL 1: Algemene definities:

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door de ondernemer:

The Mack
Brugstraat 66 – 9160 LOKEREN
Tel nr. 0488991119
E-mail: info@themack.be
BTW Nr. BE0739.994.885

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten tussen The Mack en de klant.

The Mack is een eenmanszaak die producten verkoopt en ten dienste staat voor behandelingen. Producten worden online verkocht en in het salon gelegen te Lokeren.

Prijzen worden weergegeven in EURO, incl. BTW.

Extra kosten zoals: levering, retour, administratie worden apart vermeld.

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand nadat de klant gevraagd heeft om een behandeling en The Mack aangegeven heeft die behandeling uit te zullen voeren.

Artikel 3 – Verplichtingen van de klant

4.1 De klant dient alle gegevens aan The Mack te verstrekken, die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het goed uitvoeren van de behandeling.

4.2 De klant dient vooraf aan het sluiten van de overeenkomst The Mack op de hoogte te brengen van eventuele specifieke wensen.

ARTIKEL 4: Afspraken bevestigen

Afspraken worden bevestigd na het betalen van een voorschot. Indien wij dit niet ontvangen vervalt uw boeking. Deze regel hanteren wij niet bij bestaande klanten.

Het voorschot bedrag bedraagt: €15/p.p.

Artikel 5 – Voorschot

Bij boeking dient de klant een niet terugvorderbaar voorschot te betalen.

Bij annulatie van de afspraak ten laatste 48 uur voor de geplande datum wordt dit voorschot gebruikt voor een herboeking binnen de drie eerstkomende maanden. Het voorschot wordt in geen geval terugbetaald.

Bij een te late annulatie, zonder dringende redenen, wordt uw voorschot NIET terugbetaalt.

Bij het niet opdagen voor een afspraak, waar een voorschot voor was betaalt, wordt dit NIET terugbetaalt.

Artikel 6 – Annulatie

6.1 Annuleringen of wijzigingen dienen ten laatste 48 uur voor de afspraak gemeld te worden per bericht op het nummer +32(0)488991119.

6.2 Bij annulatie van de afspraak ten laatste 48 uur voor de geplande datum wordt dit voorschot gebruikt voor een herboeking binnen de drie eerstkomende maanden.

Artikel 7 – No – shows

7.1 De klant die niet komt opdagen op een afspraak, zonder The Mack hiervan te verwittigen zal geschrapt worden uit het boekingssysteem van The Mack.

7.2 Hiervan kan eenmalig worden afgeweken indien het volledige bedrag van de nog uit te voeren behandeling op voorhand wordt gestort op het rekeningnummer BE53 7350 5712 9853 met vermelding van de volledige naam van de klant.

Artikel 8 – Te laat komen

8.1 De klant die verhinderd is en later op de afspraak zal aankomen, dient The Mack zo snel mogelijk te verwittigen op het nummer +32(0)488991119. 

8.2 Indien de klant meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd komt, wordt de afspraak geannuleerd en het voorschot ingehouden. De klant dient online een nieuwe afspraak te maken.

Artikel 9 – Persoonsgegevens

De klant is verantwoordelijk voor het invullen van juiste gegevens. Indien de gegevens incorrect ingegeven worden, kan dit tot het niet ontvangen van cruciale informatie leiden over de behandeling incl. de herinneringsmail.

Artikel 10 – Kinderen

Kinderen worden niet toegelaten tot het instituut. Dit omdat The Mack de veiligheid van de klant, hygiëne en rust tijdens de behandelingen wil garanderen.

Artikel 11 – Mannen

Mannen worden niet behandelt in het instituut. Wel zijn ze toegelaten voor info, afhalingen producten en advies.

Artikel 12 – Voor- en na- foto’s

Tijdens elke behandeling worden er voor- en na- foto’s getrokken. Deze foto’s dienen om de progressie van de behandeling bij te houden en kunnen voor commerciële doeleinden gebruikt worden.

Indien hiervoor geen akkoord wordt gegeven, dient de klant dit voor de behandeling te melden.

Artikel 13 – Betalingen ter plaatse

The Mack accepteert enkel betalingen in contanten of mobiele betalingen.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

14.1 The Mack is niet aansprakelijk voor schade, die ontstaat als gevolg van onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

14.2 The Mack is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar het instituut.

Artikel 15: Aankopen in de webshop

Wij raden steeds aan om voor een aankoop te bevestigen u te adviseren, wij zijn niet aansprakelijk voor ongewenste reacties wanneer de klant zonder advies producten aankoopt.

Verdere voorwaarden omtrent aankopen via de webshop van The Mack verwijzen we je door naar ‘ VERZENDEN & RETOUR’